Information

  • Category: מוזיקה לתיאטרון

פנו אליי

מחזה חזק המבוסס על סיפור אמיתי.
מוזיקה לחליל עוד ופסנתר. כתיבת המוזיקה להצגה זו הצריכה חקירה של שורשי המוזיקה הערבית-לבנונית. בשונה מרוב ההצגות- עומר אמיתי ושני נגנים נוספים הופיעו על הבמה כחלק מההצגה.
במאית: גוני שהם
מוזיקה מקורית: עומר אמיתי

Share This Project

Related Projects

ome-admin - author